aprende-inici

Formació en PNL
Programació Neurolingüistica

"Trobar-se a un mateix és l'ideal de la saviesa des de l'autoconsciència humana"

Raimon Panikker

La PNL és un conjunt de models, tècniques i recursos destinats a ser aplicats tant a la vida quotidiana com a la vida professional. Ens ajuda a adquirir habilitats per actuar, pensar i sentir de forma efectiva en el món. Podríem definir la PNL com l’estudi de l’experiència subjectiva, és a dir la manera com les persones filtrem, “interpretem”, la informació que percebem a través dels sentits.

La finalitat de la PNL és incrementar les opcions per tal que les persones aconsegueixin els objectius que desitgen en els diferents camps de l’activitat humana, i alhora millorar la seva qualitat de vida.

Tots els cursos de PNL son acreditats per la Asociación Española de PNL i impartits exclusivamente per didactes autoritzats.

Destinataris

La formació en Programació Neurolingüística està adreçada a tota persona que desitgi canvis positius en qualsevol àmbit de la seva vida, tant en contextos professionals com personals. Aquesta formació és especialment profitosa per a psicòlegs, professionals de la salut, educadors, lideratge d’equips i organitzacions i, en general, per a totes aquelles persones que vulguin millorar les seves competències comunicatives i de relació.

1.

Curs introductori

És un taller pràctic, de 8 hores de durada, d’iniciació a la PNL. Ha estat dissenyat pensant en totes aquelles persones que s’interessen per iniciar-se en les noves formes de treballar l’autoconeixement, centrades en les eines i la metodologia de la Programació Neurolingüística, i que es vénen desenvolupant des que Grinder i Bandler les iniciaren a Palo Alto (California) als anys 70.

Metodologia

La metodologia és bàsicament experiencial. S’hi fomenta la participació activa, amb pràctiques per a exercitar-se en el maneig de les estratègies, models i habilitats presentades i la posterior reflexió.

Xavier Guix, Àngels Vernet

 • Què és la PNL?
 • Hemisferis cerebrals i habilitats relacionades.
  Pressuposicions (les més bàsiques)
 • Mapes mentals i la resistència al canvi
 • El procés d’aprenentatge, la comunicació, l’empatia i el rapport
 • Sistemes representacionals (VAC)
 • Introducció al metamodel del llenguatge: l’art de les preguntes

Consultar dates previstes del taller a: info@espaisinaptic.com

Lloc de realització del taller:

KAIRÒS INSTITUT
C\ Torras i Bages, 5 , 2º Piso · GRANOLLERS
Teléfono de contacto: 683195864

Durada

El curs té una durada de 8 hores presencials.

2.

Practitioner PNL

És el primer nivell de formació en PNL avalat per l’AEPNL (Associació Espanyola de PNL) i constitueix un inici sòlid en el procés d’autoconeixement. El Practitioner se centra a adquirir els coneixements i desenvolupar les habilitats necessàries per poder portar a la pràctica les tècniques bàsiques de la PNL en cadascuna de les àrees que conformen el curs: Comunicació, Relació d’Ajuda i Acompanyament, Creativitat i l’Excel·lència personal.

Està centrat bàsicament en la comprensió de l’estructura de l’experiència subjectiva i l’estudi i observació dels propis patrons de funcionament. La PNL incideix en la formulació correcta d’objectius i ens ajuda a reconèixer els nostres valors i a fer sortir el millor de nosaltres mateixos.

Metodologia

És bàsicament experiencial, amb demostracions acompanyades d’exposicions teòriques que facilitin la comprensió dels continguts del curs. S’hi fomenta la participació activa amb pràctiques per a exercitar-se en el maneig de les estratègies, models i habilitats presentades i la reflexió posterior.

Xavier Guix, Àngels Vernet

 • Iniciar-nos en el autoconeixement
 • Modelar conductes eficaces
 • Gestionar el bloqueig emocional
 • Identificar les creences limitadores
 • Connectar amb els recursos personals
 • Millorar la relació amb els altres i amb nosaltres mateixos
 • Desenvolupar la pròpia creativitat
 • Descobrir els patrons de conducta que no ens beneficien i poder-los canviar
 • Generar una nova visió de la vida i rescatar l'aprenentatge de les dificultats
 • Una característica fonamental d'aquest procés és el canvi d'actitud davant de la vida, adquirint responsabilitat per a passar a l'acció quan sigui necessari
 • Introducció
 • Pressuposicions de la PNL
 • Arrels històriques i evolució de la PNL
 • Construcció de l'experiència subjectiva. El mapa personal de la realitat
 • Patrons lingüístics. Sistemes representacionals o modalitats (VAC)
 • Moviments oculars. Claus d'accés
 • Introducció a les submodalitats
 • La comunicació
 • Creació de sintonia (rapport)
 • Calibratge i agudesa sensorial
 • Empatia
 • L'acompanyament d'acord amb els patrons de modelatge del rapport
 • Tipus de acompanyament
 • Introducció al meta model del llenguatge
 • Disseny i consecució d'objectius
 • Associació/-Dissociació
 • Pont a futur
 • Ancoratges
 • Sub-modalitats: mapatge comparatiu
 • SWISH
 • Incongruència
 • Acompanyament de la incongruència
 • Integració visual d'una polaritat SQUASH
 • Canvi d'història personal
 • Sanació ràpida de fòbies
 • El re-enquadre: un model per al canvi
 • Sobre la hipnosi
 • Llenguatge hipnòtic. Milton Erickson
 • Introducció a les metàfores
 • Estratègies en PNL
 • Orientacions per a evocar una estratègia
 • Estratègia P.O.P.S
 • Estratègia de creativitat Disney
 • Estratègia de flexibilitat de Nova Orleans
 • Nivells neurològics
 • Intervencions en PNL
 • El canvi i les tècniques de canvi: el procés de canvi. Estat present i estat desitjat
Certificació

Certificat de Practitioner en PNL avalat i expedit per la AEPNL.

Consultar precios y otras modalidades de pago: secretaria@xavierguix.com.

Lloc de realització de la formació:

KAIRÒS INSTITUT
C\ Torras i Bages, 5, 2º Piso · GRANOLLERS

Dates i horari

El curso tiene una duración de 90 horas

Modalitat mensual: Inicio en octubre. 1 módulo al mes. Viernes de 18:00 a 21:00h (online) y sábados de 9:30 a 14:00h y de 15:45 a 19:15h. Presencial

Modalitat intensiva: 10 dies durant el mes de juliol.

La realización del curso está sujeta a un número mínimo de inscritos

3.

Màster Practitioner PNL

Aquest curs és un aprofundiment en els models i eines treballades en el Practitioner, alhora que se n’introdueixen de nous, amb un èmfasi especial en els nivells lògics superiors: les creences i valors, la identitat i la visió sistèmica. En el Màster es consolida l’ús de les tècniques apreses i s’adquireixen elements per aplicar la PNL a la vida personal i professional.

Per accedir al Màster caldrà haver cursat el nivell Practitioner.

Metodologia

És bàsicament experiencial, amb demostracions acompanyades d'exposicions teòriques que facilitin la comprensió dels continguts del curs. Es fomenta la participació activa amb pràctiques per a exercitar-se en el maneig de les estratègies, models i habilitats presentades i la reflexió posterior. Es proporciona suport i atenció personalitzada als alumnes durant tot el curs.

Xavier Guix, Àngels Vernet

 • Iniciar-nos en el autoconeixement
 • Modelar conductes eficaces
 • Gestionar el bloqueig emocional
 • Identificar les creences limitadores
 • Connectar amb els recursos personals
 • Millorar la relació amb els altres i amb nosaltres mateixos
 • Desenvolupar la pròpia creativitat
 • Descobrir els patrons de conducta que no ens beneficien i poder-los canviar
 • Generar una nova visió de la vida i rescatar l'aprenentatge de les dificultats
 • Una característica fonamental d'aquest procés és el canvi d'actitud davant de la vida, adquirint responsabilitat per a passar a l'acció quan sigui necessari
 • Consideracions generals sobre la PNL
 • Recapitulació de les pressuposicions
 • Operativització de les pressuposicions
 • El sistema nerviós
 • Operativització dels nivells lògics
 • Nivells de canvi: Remediatiu, generatiu i evolutiu
 • Les posicions perceptives
 • Posicions perceptives i resolució de conflictes
 • Patrons de comunicació eficients
 • Procés d'utilització del model POPS
 • Recerca d'estratègies. Model BAGEL – Model ROLE
 • Psicogeografia
 • Creació de recursos
 • Submodalitats avançades
 • Línia del temps. Introducció de canvis
 • Model SCORE per a produir canvis
 • Model SCORE per a produir canvis
 • Patrons de Meta-programes. Definició i canvi
 • Creences i valors

-Estructura bàsica d'una creença
-Formació de creences
-Identificació de patrons lingüístics en creences
-Família i creences
-Identificació i canvi de creences en conflicte
-Creences i objectius
-Construint creences potenciadores o canvi de creences amb sub-modalitats
-Integració de creences en conflicte
-La reimprompta
-Psicogeografía de la reimpronta
-Patró de ressonància

 • Els valors personals
 • Definició i jerarquia de valors
 • Patrons avançats de metamodel (Metamodel IV)
 • Estratègias de modelat
 • PNL generativa
 • El nivell d'identitat
 • El nivell transpersonal
 • Identificació de la matriu d'autoconcepte
 • La transformació essencial
 • Doble feedback
Certificació

Certificat de Practitioner en PNL avalat i expedit per la AEPNL.

Consultar precios y otras modalidades de pago: secretaria@xavierguix.com

Lloc de realització de la formació:

KAIRÒS INSTITUT
C\ Torras i Bages, 5, 2º Piso · GRANOLLERS

Dates i horari

El curso tiene una duración de 90 horas.

Modalitat mensual: Inicio en octubre. 1 módulo al mes. Viernes de 18:00 a 21:00h (online) y sábados de 9:30 a 14:00h y de 15:45 a 19:15h.(presencial)

La realización del curso está sujeta a un número mínimo de inscritos

4.

Trainer’s training PNL

Aquest curs prepara per a ser un millor formador, un bon facilitador de grups, un expert en presentacions en públic, un mestre o professor amb múltiples habilitats a l’aula. El Trainer és l’aplicació dels models de la PNL a l’ensenyança, la formació i la conducció de grups. És l’eina més complerta perquè aprenguis a inspirar, influir i motivar els altres. A través del curs podràs incrementar habilitats bàsiques de comunicació i facilitar processos de creixement grupal

Metodologia

És bàsicament experiencial, amb demostracions acompanyades d'exposicions teòriques que facilitin la comprensió dels continguts del curs. Es fomenta la participació activa amb pràctiques per a exercitar-se en el maneig de les estratègies, models i habilitats presentades i la reflexió posterior. Es proporciona suport i atenció personalitzada als alumnes durant tot el curs.

Xavier Guix

 • Iniciar-nos en el autoconeixement
 • Modelar conductes eficaces
 • Gestionar el bloqueig emocional
 • Identificar les creences limitadores
 • Connectar amb els recursos personals
 • Millorar la relació amb els altres i amb nosaltres mateixos
 • Desenvolupar la pròpia creativitat
 • Descobrir els patrons de conducta que no ens beneficien i poder-los canviar
 • Generar una nova visió de la vida i rescatar l'aprenentatge de les dificultats
 • Una característica fonamental d'aquest procés és el canvi d'actitud davant de la vida, adquirint responsabilitat per a passar a l'acció quan sigui necessari
Certificació

Certificat de Practitioner en PNL avalat i expedit per la AEPNL.

Consultar preus i altres modalitats de pagament: secretaria@xavierguix.com

Lloc de realització de la formació:

KAIRÒS INSTITUT
C\ Torras i Bages, 2ª ·piso GRANOLLERS

Dates i horari

El curs té una durada de 90 hores presencials.

Modalitat mensual: Inici a l'octubre. 1 mòdul al mes. Divendres de 18.00 a 21:00h i dissabtes de 9.30 a 14:00h i de 15.45 a 19:15h.

La realización del curso está sujeta a un número mínimo de inscritos