Emprenedors
existencials

“La veritable llibertat consisteix en el domini absolut d'un mateix”

Emprenedors Existencials es constitueix en una comunitat de formació en autoconeixement, tant presencial com en línia. Junts, avancem per la senda de l'exploració interior, del creixement personal, del desenvolupament en habilitats i metodologies generadores de benestar i de llibertat interior. L'actitud és la de l'aprenent o emprenedor que afronta el repte d'incrementar el seu nivell d'autoconsciència. La visió és psicoespiritual: transitar pel pont que uneix processos psicològics amb processos d'interioritat compromesa. Aquesta és la meva vida i m'agradaria compartir-la amb tu.

Qui Som

En 2003, uns amics que havíem estudiat PNL, coincidim vivint i treballant a Granollers. Érem Dolors Ortuño, Xavier Plana, Francesc Serra i Xavier Guix. Aquesta trobada, gairebé casual, es convertiria en causal.

Després de més de 17 anys, el projecte s'ha anat consolidant sota el nom EMPRENEDORS EXISTENCIALS (Espai Sinàptic inicialment), és a dir, un espai de connexió, de transmissió, de facilitació de processos d'autoconeixement, sobretot a través de la PNL com metodologia.

Durant aquest temps, hem continuat explorant i creant nous recursos i formacions que contribueixen al que sempre va ser la raó de ser d'aquells amics: Transmetre l'experiència de creixement que havíem viscut, facilitant eines metodològiques i continuar contribuint creativament a l'autoconeixement.

Autoconeixement simbolitza l'anhel de l'ésser humà per conèixer-se, no sols psicològicament, sinó en la seva naturalesa més profunda i en el lloc que li correspon en l'univers.

L'autoconeixement implica fer-se responsable d'allò que es viu, com es viu i l'impacte i repercussió que té en els altres i en el món que ens envolta. D'aquesta manera, s'entén que l'autoconeixement resulta, al seu torn, un mitjà, per tal d'aconseguir un desenvolupament personal harmònic, amb una finalitat que no és una altra que la de viure una vida autèntica, integrada, amorosa, plena i lliure.

L'autoconeixement responsabilitza i allibera al mateix temps. Sentim que aquest és un dels processos més importants de la vida, sobretot per a evolucionar conscientment. És, al seu torn, un procés que no es fa en solitari i que precisa un acompanyament, sovint també metodològic.

Assistim, avui, a la generació d'una societat de l'autoconeixement, com a pas previ a una consciència personal i col·lectiva més realitzada. La nostra proposta pretén contribuir a aquest pas decisiu.

En la nostra visió, voldríem incorporar també una major atenció a la “petita comunitat” que hem anat construint durant aquests anys. Som ja un grup que ens convida a trobar-nos, compartir i donar continuïtat més enllà de l'espai estrictament formatiu. Ho nomenem “Emprenedors Existencials”. Un espai on trobar-nos, on compartir vida i amistat més enllà del pla estrictament formatiu. Des d'aquest moment, aquest és el nostre pròxim repte

Facilitar processos d'autoconeixement, creant metodologies creatives que inspirin i acompanyin les persones a viure en plenitud.